Biologiska upptäckter: DNA

Vad DNA är vet nog de flesta i klassen eftersom vi precis jobbat med genteknik i NOn. I DNA:t förvaras den genetiska informationen. Jag tänkte berätta mer om hur DNA-molekylens struktur upptäcktes.


När Gregor Mendel upptäckte ärftlighetsprinciperna på 1860-talet, och när Mendels resultat återupptäcktes i början av 1900-talet, var det oklart var i cellerna arvsanlagen fanns, och vilka molekyler som var bärare av dem.

På 1930-talet genomförde Max Delbrück flera experiment som visade att man genom att utsätta celler för röntgenstrålar kunde förändra de ärftliga egenskaperna hos cellerna. Det föreslogs att kromosomernas kemiska struktur på något sätt bestämde dessa ärftliga egenskaper.

1948 hade Pauling upptäckt att många proteiner hade en helixstruktur, och de första undersökningarna med röntgendiffraktion antydde att även DNA hade en sådan struktur, men någon detaljerad förståelse av molekylens uppbyggnad hade man ännu inte.

På 1950-talet jobbade många forskare med att fastställa DNA-molekylens struktur. Genombrottet skedde då  Francis Crick och James Watson från University of Cambridge med hjälp av den österrikiske kemisten Erwin Chargaff lyckades finna en modell över en DNA-molekyl. Den hade en spiralstruktur med två nanometers tjocklek och en höjd av cirka 3,4 nanometer per varv omfattande cirka tio baspar.

Watson och Crick fick tillsammans med forskaren Maurice Wilkins, som också gjort stora upptäckter inom DNA-forskningen, nobelpriset i medicin 1962.


 Bild på en DNA-molekyl

Av Eric Sutton och Linnea Svensson


rap om Mendel - LÄRORIK!hittat av linnea och sutton.

Biologiska upptäckter - Gregor Mendel.

Gregor Mendel var munk och intresserad av ärtplantor. Han tyckte det var fascinerande hur vissa ärtplantor blev lila och vissa blev vita. Gregor Mendel beslutade sig för att ta saken i egna händer. Han tog alltså 2 blommor som fick bli Mor och far och bildade en ny blomma av dem. Den blomman kanske blev lila trots att bägge ”föräldrarna” var vita. Detta fenomen gav upphov till Mendels forskning då han själv tog pollen från blommorna som han visste vilka egenskaper de har.
 Själva principen med Mendels upptäckt är precis samma som med oss människor, därför är den viktig. Att man redan på 1800-talet hade rätt hypoteser om hur det går till, helt utan den teknologi vi har idag. 
Mendels teori var början till all forskning om DNA och sånt som vi vet idag. Det ledde till att man upptäckte gener och sånt, vilket är jättepositivt att vi kan och viktigt. Både föratt upptäcka sjukdomar mm, men det kan ju vara negativt för att gentekniken upptäcktes. Jag tror dock att om inte Mendel hade fötts hade troligtvis någon annan upptäckt denna vetenskap, det är jag övertygad om.
Han visste ju inget om kromosomer och celler men ändå förstod han att egenskaper går i arv från generation till generation. Gregor Mendel var en riktigt smart munk!
   
Grogor Mendel i         Såhär gick det till när Grogor tog Pollen och bildade en ny blomma.    Ett korsningscshema.
sina bästa dar.

Av: Linnea och Sutton.


RSS 2.0