Carl von Linné film igen..
Biologiska upptäckter - Carl von Linné!!! :D

  
stiliga varl von linné 
 
på våra pengar
  
blomman linnéa som var linnés faoritblomma. Därav namnet.Carl Von Linné är en av Sveriges största och mest kända vetenskapsmän. Han levde på 1700-talet.

 Vad han gjorde var att han gav namn åt tusentals växter och djur, de används fortfarande i våra så kallade Floror. Han delade också upp dem i olika grupper, vilket var viktigt för han var också först med att dela in människor i olika rastyper. Han ansåg att européer var gladlynta och afrikaner var sävliga. Detta var nog inte så bra att man börjar dela in människor i karaktäriska grupper, för de kan leda till att människor blir diskriminerade.

Han beskrev även hur växter förökar sig genom växtens könsorgan som heter ståndare och pistiller – dessa blommor kallade han för fanerogamer. Sporväxter som inte har ståndare och pistiller (som förökar sig själva) kallade han för kryptogamer. Denna vetenskap var dock viktig för att förstå sig på växternas uppbyggnad, hur de förökar sig och på så sätt förstå hela vårt ekosystem.

Carl von Linné har hyllats mycket genom åren tack vare sin vetenskap, t.ex. är han på 100-kronors sedlarna i Sverige.

Av : Eric S o Linnea S


RSS 2.0