svar om fotosyntes.

vi människor skulle inte kunna leva utan fotosyntes för att växterna släpper ut syre när dom växer. och utan syre kan vi inte leva. andledningen till att vi behöver syre är att cellerna behöver det för att kunna få energi. 

CELLANDNING

Hej alla söta barn i 9d1! utom Simon för han bjuder inte på godis :)

Den energin vi får i oss i när vi äter mat måste på något sätt omvandlas till rörelse- och värmeenergi. Detta görs i cellerna och kallas cellandning och är en slags förbränning. Man kan också säga att det är en bakvänd fotosyntes. Cellandning finns i alla celler, även växternas och djuren.

I näringen finns druvsocker. Det är själva bränslet. För att själva reaktionen ska ske behövs också syre. Druvsockret sönderdelas till koldioxid, COoch vatten, H2O och energi utvinns.

Hela denna process sker i cellernas energiverk, mitorkondrierna.

Här är en kort sammanfattning: [druvsocker + syre → koldioxid + vatten + energi]   

Att vi andas mer när vi anstränger oss beror på att cellerna behöver mycket syre för att förbränna till energi så musklerna orkar jobba.

Av: Nabil & Lovisa.

 


Fotosyntes

Fotosyntes kallas den process som sker när växter växer. Träd och andra växter består mest av vatten och olika kolföreningar. Vattnet kommer från jorden och kolet kommer från luften. i luften finns det koldioxid som består av en kolatom och två syreatomer. Det är från luftens koldioxid som växterna hämtar sina kolatomer. När solen skiner på växten förenas koldioxid och vatten, då bildas den energirika kolföreningen druvsocker. Då bildas syre som växten släpper ut i luften.   
Så här kan man sammanfatta fotosyntesen.


Koldioxid+Vatten+Solenergi→Druvsocke+Syre


Fotosyntesen sker i små gröna "korn" inuti växtens celler. Dom kallas kloroplaster. Dom inehåller det gröna färgämnet klorofyll som binder solenergin. Fotosyntes sker i alla växter. För att koldioxiden ska kunna komma in i cellen så har cellen små klyvöppningar. Dom släpper också ut syre och vatten.


RSS 2.0