Kommentarer till alkoholens påverkan på organen

Alkoholen förgiftar nervcellerna och och bedövar stora delar av hjärnan som då uppfattar omvärlden och kroppen på ett onormalt sätt. Redan innan den som drukit känner sig påverkad har reaktionsförmågan försämrats, därför är det farligt med onyktra människor i trafiken. Om man har drukit mycket blir det även svårt att hålla balansen och man pratar sludrigt. Om en person har drukit så mycket att promillehalten är 4,0 eller mer riskerar han/hon att bli medvetslös och i värsta fall dö.

Alkohol påverkar inte bara hjärnan och nervsystemet utan även andra organ i kroppen, till exempel:

Bukspottkörteln skadas och man får en ökad risk för inflammation och sockersjuka.

Njurarna får arbeta hårdare. (du kissar mer och blir törstigare)

Levern kan inte skydda kroppen lika bra mot andra skadliga ämnen eftersom den är upptagen med att ta hand om alkoholen i blodet. Levercellerna förstörs och ersätts av fett. Om man dricker mycket under en lång period kan levern sluta fungera helt.

Om man dricker mycket under en lång period kan även blodkärl brista och hjärtat fungerar sämre.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att alkohol inte bara påverkar kroppen negativt, den som dricker kan även drabbas av psykiska sjukdomar till exempel ångest och oro.

/Emelie


svar på alkohol frågorna!

fråga:Hur kan alkohol påverka organen i kroppen?
Och varför är det farligt med onyktra människor i trafiken?
svar: organen fräst sönder och blir dåliga.
svar: för att riaktionsförmågan försämras och man hinner inte bromsa i tid och man kör konsdig för man ser sudigt.

/Line & Robin J

Hur alkoholen påverkar kroppen!

När alkohol intas i munnen, passerar matstrupen och ner i magen kommer en mindre mängd alkohol att omvandlas där. Resten sprids i blodet som ren alkohol och ut i kroppen. Om man har mat i magen då man dricker alkohol, fördröjs upptaget av alkoholen i blodet. Effekten av alkohol verkar därför starkare och snabbare om man dricker på tom mage, än om man dricker till maten. Drycker som har en alkoholhalt på mer än 20% stannar kvar längre i magen än drycker med en lägre alkoholhalt. Mängden alkohol i blodet mäts och anges i promille. En promille på 0,5 innebär att 1 milliliter (ml) av blodmängden består av en halv promille ren alkohol. Kroppsvikten påverkar också alkoholens effekter. Om samma mängd alkohol intas av en stor och tung individ är påverkan svagare än hos en liten och lätt individ. Detta beror på att en större individ har mer kroppsvätska än en mindre individ. Det finns också skillnader mellan män och kvinnor när det gäller påverkan av alkohol. Kvinnor har en mindre mängd kroppsvätska per kilo än män. Därför får kvinnor en högre nivå av alkohol i blodet än män om samma mängd alkohol intas.

Levern bryter slutligen ned alkoholen, som sedan förs ur kroppen via urinen/Line & Robin J


Tobakens påverkan på kroppen.

Till de vanligaste tobakssorterna i Sverige hör cigaretter och snus. Nikotin, som finns i tobak, är en starkt beroendeframkallande drog som gör det svårt att sluta röka eller snusa om man väl börjat. Rökning påverkar din kropp på många olika sätt. Främst drabbas lungorna av röken du andas in. Infektionskänsligheten ökar i allmänhet, dvs man har lättare att bli sjuk därför att immunförsvaret blir svagare. 

Det finns ingenting i tobak, tobaksrök eller snus som kroppen behöver. Tvärtom, många av de över 4000 ämnena i tobaksrök är direkt farliga att få i sig. Två av dem är förbjudna på arbetsplatser och mer än 40 är kända för att kunna orsaka cancer. Ett av det giftiga ämnena i tobak är nikotin. Nikotin är ett av naturens starkaste gifter, som skapar ett snabbt beroende. I 5 cigaretter finns tillräckligt med nikotin för att döda en människa.

Det här gör cigaretten farligt:

1. Blodtrycket stiger och kan bli farligt högt. Hjärta, mage och tarmar påverkas negativt.
2. Sämre blodcirkulation i huden ger bland annat kalla fingrar och tår.
3. Blodet för runt gifterna från röken till alla kroppsdelar. Gifterna kan därför nå fram till och skada bland annat njurar, livmoder och urinblåsa.
4. Tjära klibbar fast på väggarna i luftrören och lungorna. Cancerframkallande ämnen tränger in och skadar cellerna. 
5. Lungblåsor går sönder. Det blir svårt att andas.
6. Luftrörens skyddande flimmerhår förstörs. Luftrören blir nakna och utan skydd.
7. Hjärnan luras av nikotinet att tro att den är extra skärpt och att kroppen mår utmärkt.
8. Nikotin drar ihop blodkärlen. Det blir trångt och svårt för blodet att komma fram. När det sker i hjärtat kan det ge livsfarliga skador. 
9. Koloxid tar syrets plats e det röda blodkropparna. för lite syre kommer då ut till kroppens celler. Konditionen försämras.

 
 

Och glöm inte: TOBAK DÖDAR!!!!     // Emma&Jakob


Narkotika sanna & knorr.

narkotikas påverkan på kroppen och nervsystemet

Hur påverkas kroppen när man tar en drog? Den påverkas mycket. Men frågan var ju hur den påverkas.

Hur den påverkas beror på många faktorer. Effekten beror på mängden & sättet det tas in på, som t.ex. om den tas i sammband med alkohol eller med annat narkotikum blir effekten annurlunda.

Och dom effekter som kommer ganska snabb kallas för:korttidseffekter

Fysiska effekter:


I vår hjärna finns det ett litet knippe hjärnceller som bildar ett s.k belöningscentrum.

Detta centrum är den som får oss att äta, dricka osv.Det som får oss att leva! Därför är detta system väldigt viktig.

När hjärnan i detta system aktiveras utsöndras dopamin mer än normalt.

Dopamin är ett bland många signalämnen som gör så att hjärncellerna kan kommunicera med varandra.

Alkohol, nikotin, kokain, amfetamin och heroin har olika effekter

men resultatet blir detsamma: utsöndring av dopamin. Vi vet att droger ökar halten av dopamin. Men hur?

Som sagt så fungerar droger på olika sätt.

Kokain till exempel blockerar små pumpar på hjärncellerna som normalt pumpar tillbaka överflödigt dopamin.

Så påverkar kokain.

Amfetamin jobbar annorlunda. Den kan göra om pumparna så att de pumpar ut dopamin.

Pumparnas egentliga uppgift är att suga in överflödigt dopamin och inte ta ut!

 
Det är inte bara dopamin som utsöndras utan belöningsystemet blir känsligare.

Denna ökade känslighet gör så att många blir beroende tror forskarna.

En person som har höga halter av stresshormonet cortisol har större risk att bli beroende

Beror på hur mycket man tar...

Som sagt så påverkas kroppen av droger beroende på hur stor mängd man tar.

Om man tar mindre doser får man sämre aptit. Andning- och hjärtverksamhet ökar, blodtrycket höjs och pupillerna vidgas.

Med större doser blir man torr i munen, får feberoch man kan börja att svettas. Man får svårt att andas och

man börjar att andas snabbare

Med mycket höga doser blir man väldig blek. Brustna blodkärl i hjärnan kan var väldigt farliga och missbrukaren kan dö.

Man får hög feber och andningen kan upphöra. Alla droger kan orsaka allt detta lidande men kokain och amfetamin är de som mest orsakar dessa sympton.Statistik
Statistik över narkotika, inte exakt och det var för några år sen, Och några från statistiker som handlar om narkotika.

 

*Denna statistik visar hur många människor som brutit mot narkotikastrafflagen ( NSL )* 


RSS 2.0