Baciller och virus

skillnader på bakterier och virus.

Bakterier:
- Förökar sig genom att dela på sig när dom trivs.
- Dem består av en enda cell med cellvägg men utan cellkärna.
- Det finns tre olika bakterier: Kocker, baciller och spiriller.
- Vissa bakterier håller dig frisk medans andra gör dig sjuk.
- Av kocker kan du få: halsfluss,lunginflammation, karies, gonorre o.s.v.
- Av baciller kan du få: salmonella, stelkramp, kikhosta, tuberkulos o.s.v.
- Av spiriller kan du få: Syfilis, kolera o.s.v.

Virus:
- Virus är myket mindre än bakterier
- Dom förökar sig genom att spruta in arvsammlag in i celen
- Virussjukdomar: vårtor, munsår, aids, vinterkräksjukan,förkylnigar.
- kroppen måste själv bekämpa sjukdomarna.

Dom olika bakterierna.


Biologiska upptäckter: Penicillin

Penicillin är en antibakteriell substans som påträffades första gången 1928 av den brittiske bakteriologen Sir Alexander Fleming av en slump, när han noterade att en mögelsvamp som förorenat en stafylokockkultur på en odlingsplatta kraftigt hämmade växten av bakterierna. De praktiska testerna på möss utfördes 10 år senare av Sir Ernst Boris Chain och Sir Howard Walter Florey. Alla tre delade de på nobelpriset 1945. Genom kemiska modifieringar av penicillinmolekylen har flera varianter av penicillin framställts med olika egenskaper. Penicillin är en typ av antibiotika.

Hur fungerar penicillin?
Penicilliner är en sorts antibakteriella läkemedel som ingår i gruppen betalaktamer. Gemensamt för alla betalaktamantibiotika är den verksamma delen, betalaktamringen. Genom att denna binder till särskilda proteiner, penicillin-binding proteins (PBP), förhindras bildningen av tvärbindningar mellan peptidoglykaner i bakteriens cellvägg. Därtill aktiveras troligen autolytiska enzymsystem som degraderar cellväggen. Resultatet blir att bakterien dör.

Vissa penicilliner kan tas per oralt (i tablettform eller som mixtur), medan andra degraderas av magsyra och därför måste ges intravenöst (direkt i blodet).

Olika typer av penicillin
De olika penicillinpreparaten marknadsförs som tabletter eller kapslar, som flytande mixtur, eller som intravenösa beredningar. Det förekommer även i vissa länder som krämer mot infektioner i hud och ögon.

Olika typer av penicilliner kan användas för behandling av infektionstillstånd orsakade av olika bakterier.

Penicillin V har effekt huvudsakligen mot grampositiva bakterier och används mot olika luftvägsinfektioner som öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation.

Penicillin G (benämns också bensylpenicillin) finns bara tillgängligt för intravenös behandling, och används på sjukhus oftast vid behandling av svårare lunginflammationer eller mjukdelsinfektioner orsakade av streptokocker.


Förenklat kan man säga att penicillin är ett bakteriedödande läkemedel.
Penicillin är en väldigt viktig biologisk upptäckt eftersom det botar sjukdomar som är orsakade av bakterier. Många fler människor dog i t. ex. lunginflammation innan penicillinet uppfanns.


 
Penicillin i kapselform


Mannen som upptäckte penicillinet, Sir Alexander Fleming

Av Eric Sutton och Linnea Svensson


RSS 2.0